W Klasie Bobasa zatrudnieni są wykwalifikowani nauczyciele z przygotowaniem do pracy z małymi dziećmi. Większość z nich stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności na kursach zawodowych i studiach podyplomowych.

 

ZAŁOŻYCIEL 

mgr Joanna Andrzejewska

Zawsze chciałam, żeby moje dzieci mogły chodzić na dobre zajęcia z edukacji przedszkolnej, dlatego stworzyłam miejsce rozwijające wyobraźnię, wiedzę i wiarę we własne siły.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, terapeuta Kinezjologii Edukacyjnej I i II stopień, reedukator. Terapeuta z doświadczeniem w terapii i diagnozie dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, doradca zawodowy. ukończone kursy: Psychologia osobowości dziecka w wieku szkolnym, Techniki pamięciowe, Szybkie uczenie się, Specyfika pracy z osobami psychicznie chorymi, Praca z dzieckiem z ADHD w szkole i w domu, Zastosowanie Integracji Sensorycznej w Zaburzeniach Rozwoju Mowy, Zarządzanie zespołem pracowników. Uczestnik Konferencji Naukowej " Zrozumieć dziecko z ADHD" Gdańsk 2006 i Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Zapobieganie Agresji w Szkole "Poznań 2006, uczestnik konferencji naukowo-szkoleniowej "ADHD i co dalej" Olsztyn 2007.

 

Łucja Jaskólska

Pani Łucja ma wykształcenie średnie, dodatkowo poświęcając się pracy z dziećmi ukończyła kurs „Profilaktyka wad postawy dzieci” który obejmował tematykę profilaktyki odparzeń, chorób wieku dziecięcego, pierwszą pomoc. Ukończyła także szkolenie „ Prowadzenie zajęć z dziećmi metodą Weroniki Sherborne”, „Masaż shantala” a także „Zasady żywienia dzieci”. W naszym żłobku Pani Łucja jest niezastąpioną pomocą przy organizacji zajęć, czujnym okiem dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

 

Agata Łajca

Pani Agatka jest obecnie studentką zaoczną na kierunku Pedagogika Szkolna i Opiekuńczo – Wychowawcza. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała biorąc aktywny udział w programie edukacyjnym „Poczytaj mi przyjacielu”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” a także w przedszkolu jako wychowawca. W naszym żłobku opiekuje się najmłodszymi dziećmi.

 

Agnieszka Wachowska


Pani Agnieszka jest studentką Pedagogiki Specjalnej o profilu resocjalizacja oraz tyflopedagogika. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy zdobywała pracując w żłobkach i przedszkolach